Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet taiteiden alan tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opinnoissaan. 

Laajuus: 2

Aikataulu: 02.09.2024 - 06.06.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Välitalo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Taiteiden alan visuaalisen viestinnän ohjelmistojen peruskäyttö: kuvankäsittely, vektorigrafiikka ja sivuntaitto Adoben Photoshop-, Illustrator- ja InDesign-ohjelmistoilla 

  2. Oman ammatillisen osaamisen laadukas visuaalinen esittäminen esimerkiksi portfolion avulla

  3. Ohjelmistojen lainmukainen käyttö: käyttöoikeudet ja lisenssit  

  4. Tekoälyn rooli ohjelmistojen käytössä 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla opiskeltavien taitto-, tekstinkäsittely- ja kuvankäsittelyohjelmien hallinta. Itsenäisen tehtävän palauttaminen ohjeiden mukaisesti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Edistyneille tarkoitettu itsenäinen suoritus verkkomateriaalia hyväksikäyttäen.

  Linkki verkkomateriaaliin ja itsenäisen suorittamisen ohjeet ja tehtävänanto löytyvät kurssin MyCourses-sivuilta: linkki tulossa.

  Hyväksilukuhakemuksissa tulee ottaa huomioon, että useimpien muiden yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan kurssit eivät ole sisällöltään sopivia hyväksilukuun. Hyväksilukuun vaaditaan kurssi/kurssit, joissa on opeteltu käyttämään vähintään ammattilaistason kuvankäsittely-, vektorigrafiikka- sekä sivuntaitto-ohjelmia. 

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I
  2024-2025 Syksy I - Kevät V
  2024-2025 Syksy II
  2024-2025 Kevät III
  2024-2025 Kevät IV
  2025-2026 Syksy I
  2025-2026 Syksy I - Kevät V
  2025-2026 Syksy II
  2025-2026 Kevät III
  2025-2026 Kevät IV

  Ilmoittautuminen:

  Ohjelman/pääaineen ensimmäisen vuoden opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pakollisiin opintoihin. Opiskelija osallistuu oman pääaineensa toteutukselle.

  Miniosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään: katso toteutus. Maksimiosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään: katso toteutus.