Omfattning: 5

Tidtabel: 09.09.2015 - 14.10.2015

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Michael Gasik

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Learning of different manufacturing methods of powders.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Various metallic, ceramic, carbide powders and materials processing, characterization, pressing and sintering. Manufacturing of composites and their applications.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures (12h). Assessment Methods: Seminar work, examination.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

5 cr = 135 h 

Lectures 12 h

Independent work 120 h

Exam 3 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Handouts

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Replaces the course MT-0.4706 Powder Metallurgy and Composite Materials P (5 cr), MT-0.6131 Powder Metallurgy and Composite Materials P, (5 cr).

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-E5105

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Fail, 1 - 5.

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Beskrivning