Omfattning: 5

Tidtabel: 13.01.2016 - 31.03.2016

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Simo-Pekka Hannula

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

On successful completion of the course, students have the basic
knowledge and understanding of the materials specialist's
disciplines needed when working as a member of nuclear power plant
team.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Reactor physics, interaction of radiation with matter, nuclear
reactors, fuel management, life cycle issues, regulations and
safety issues, construction materials relevant to nuclear reactors,
power plants and nuclear waste management.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures, literature survey, seminar and exam.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

5 cr = 135 h


Contact teaching; lectures + seminar  28 + 5 h

Independent work 72 h

Exam 30 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Handouts

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

MT-0.6171 Nuclear Materials P (5 cr).

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-E5215

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-E5200 Personal Research Assignment in Functional Materials
(5 – 10 cr), CHEM-E5210 Group Research Assignment in
Functional Materials (5 - 10 cr).

 

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Fail, 1 - 5.

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Beskrivning