Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

On successful completion of this course, you will be able to:
- apply your design skills and knowledge in real-life design projects
- gain experience in team work and co-creation
- plan, manage and schedule a design project
- present, negotiate and document your design choices and project outcomes
- assess your own learning

Laajuus: 6

Aikataulu: 17.09.2015 - 28.04.2016

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Arja Karhumaa, Rupesh Vyas

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Zachary Dodson, Saku Heinänen, Maria Leinvuo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Teaching language: English

Languages of study attainment: English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Project Studies are an opportunity to build an independent project either individually or with a small group to support your own learning goals. You can also take part in projects offered by the programme. Projects run all through the study year.

  Projects are available in three categories:

  1. Independent projects: Self-organised design/art projects by individual students or by groups. Collaboration between students is highly recommended. All project studies require a written project plan approved by the academic staff before the start of the project. See below for instructions.

  2. Projects initiated by the VCD programme. These can be task related to the programme activities such as designing for the curriculum, websites, events, or exhibitions. These are announced on a case by case basis.

  3. Collaborations between VCD and organisations or communities outside the school. Depending on the size and the type of a project, 2–10 students are selected to work in a project team. These are announced on a case by case basis.

  Independent projects:

  Independent projects are supervised by the producer at VCD and the academic staff is available as advisors and support for your work. The recommended maximum scope for a project is 6 ECTS and the maximum duration for one project is 12 months.

  When interested in starting an independent project of your own, following steps are required before any work is started:

  1. Make sure you have Project Studies set on your personal study plan (HOPS)
  2. Register to Project Studies in Oodi
  3. Write a project proposal (find instructions on MyCourses)
  4. Email your project plan to your academic advisor and book a meeting with them to
   - discuss description and schedule of the project
   - agree on milestones and meetings
  5. Once the project is finished, write a project report (find instructions on MyCourses)
  6. Email your project report to your academic advisor and book a meeting with them to
   - discuss the outcome and process of your project
   - agree on the final scope of study credits

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  All projects require
  - a written project plan approved by the academic staff before the start of the project
  - a written report and documentation after finishing the project.
  In the project plan, the student will define their tasks and at the end they are assessed according to their performance and contribution to the project. Therefore it is possible that students get different amount of credits from the same collaborative project. 

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  The amount of working hours is estimated when planning a project.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Substitutes for the course 24239 Project Studies 5-15 ECTS

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  All projects require a written project plan approved by the academic staff before the start of the project.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Beskrivning