DOM-E3028 Maisterin tutkinnon opinnäyteseminaari

DOM-E3028 Master's Thesis Seminar

DOM-E3028 Lärdomsprovsseminarium

Tidtabell: 06.10.2015 - 03.05.2016

Undervisningsperiod: Maisteriopintojen 2. opintovuoden periodeissa I-IV.

Omfattning: 5

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning