Omfattning: 3

Tidtabel: 07.09.2015 - 28.05.2016

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

 

 

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

 

 

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

 

 

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

 

 

Beskrivning