Credits: 5

Schedule: 07.09.2015 - 09.12.2015

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II 2018 – 2019, 2019 – 2020 (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa soveltaa signaalinkäsittelyn perustyökaluja erilaisten algoritmien toteuttamiseen käytännön alustoilla. Opiskelija tunnistaa erilaisten tavoitteiden ja sovellusten asettamien rajoitteiden vaikutuksen signaalinkäsittelyn työkalujen valintaan sekä menetelmien käytännön toteutukseen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ohjatut harjoitukset ja projektityö. Luennot koostuvat teoriaosuudesta ja niitä seuraa harjoitus  jossa tuotetaan yksinkertaisia signaalinkäsittelyn sovelluksia erilaisilla käytännön alustoilla. Projektityön tarkoituksena on tuottaa laajempi käytännön sovellus valitulla alustalla. Sekä harjoitusten että projektityön aihepiirit valitaan signaalinkäsittelyn eri osa-alueilta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja harjoitukset 60 h

Omaa työtä 73h (harjoitukset, projektityö)

Yhteensä 133h

Läsnäolo osassa lähiopetusta voi olla pakollista.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin S-89.3510 DSP processors and audio signal processing

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C5340

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-C5230 Digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet, tai vastaava.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka: 1 suomi

Description