Credits: 5

Schedule: 06.01.2016 - 30.03.2016

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV 2018-2019 (kevät), III - IV 2019-2020 (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opit ymmärtämään informaatiojärjestelmien ja -palveluiden keskeisimmät käsitteet, tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Opit hallitsemaan muutamien tärkeimpien matemaattisten mallien perusteet ja opit soveltamaan niitä yksinkertaisiin käytännön ongelmiin. Kehität itsellesi näkemyksen tietotekniikan, tietoverkkojen ja palveluiden muodostamasta monimutkaisesta kokonaisuudesta ja sen eri osien merkityksestä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi koostuu kuudesta osiosta:
1) Informaatioteknologian kehityskulku,
2) asiakkaiden ja muiden osallistujien tarpeet,
3) tietoliikenteen toimintaperiaatteet,
4) äänen ja puheen siirto verkossa
5) liikenteen hallinnan periaatteet,
6) keskeisimmät tietoverkot
7) Internet.
Jokainen osio sisältää käytännönläheisen johdannon, perusasioiden esittelyn luentoina, sekä yhden aiheeseen liittyvän matemaattisen mallin.

 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti, luentotehtävät, laskuharjoitukset. Arvostelu perustuu kerättyyn kokonaispistemäärään.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 48 h
Itsenäinen opiskelu 76 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opetusmonisteet.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-38.1105

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7110

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

-

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Description