Credits: 8

Schedule: 11.01.2016 - 29.04.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tuottaja Ilkka Mertsola (kokonaisuus ja elokuvatuotannot), pääaineiden professorit ja lehtorit (opiskelijoiden ohjaus pääainekohtaisesti)

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V, tuotantojen suunnittelu alkaa 2. vuosikurssilla, tuotantovaihe 3. vuosikurssilla

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oman ammattialueen harjoitteleminen ohjatussa harjoitustuotannossa. Tavoitteena on taiteellis-tuotannollisen prosessin hallinta oman ammattialan näkökulmasta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elokuvatuotannon (fiktiivinen elokuva) tekeminen ryhmätyönä vuosikurssin opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ohjatusti elokuvatuotannon sekä purkavat työprosessin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ohjatun harjoitustyön suunnittelu ja toteutus. Työpajat, tuotantoesittelyt, materiaalin katselut, tutorointi. Palautekeskustelut ja työn yksityiskohtainen purku. Kirjallinen raportti.

Arvosteluperusteet: Harjoitustyön suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen oman pääaineen vaatimusten mukaisesti. Kokonaisuuden merkinnän saa vasta, kun oma osuus harjoitustyöstä on tehty ja opiskelija on palauttanut työstään kirjallisen raportin ja osallistunut työn purkuun. Tuottajien osalta myös elokuvan levitykseen tarvittavan materiaalin toimittaminen tulee tehdä ennen loppumerkintää.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtelee pääainekohtaisesti.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C1015

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C1000 Elokuvailmaisu 1, ELO-C1001 Elokuvailmaisu 2, ELO-C1002 Elokuvailmaisu 3, ELO-C1003 Elokuvailmaisu 4, ELO-C1004 Elokuvatuotannon prosessi, ELO-C3515 Produktio

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vastuuopettajalle

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain ELOn pääaineopiskelijoille.

Description