Credits: 2

Schedule: 11.04.2016 - 22.04.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kimmo Turunen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija hahmottaa elokuva- ja tv-lavastukseen liittyviä teoreettisia merkityksiä, jotka ovat kytköksissä lavastustaiteelliseen ilmaisuun joko suoraan tai erilaisten kontekstien kautta. Opiskelija ymmärtää lavastuksen teoriataustan suhdetta omaan lavastukselliseen ajatteluunsa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Teoreettisuutta lähestytään yhtäältä elokuva- ja tv-ilmaisun kautta, toisaalta laajempia tutkimuksellisia yhteyksiä heijastellen. Suoraa ammatillista kontekstia tarkastellaan ja peilataan erilaisia teoreettisia, filosofisia ja ilmaisullisia teemoja vasten. Ryhmässä tapahtuvan keskustelun lisäksi opiskelija käsittelee aihetta luettavaksi annettujen tekstien sekä niiden pohjalta tapahtuvien harjoitustehtävien ja keskustelujen kautta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot ja keskustelut.
- Tekstien lukua.
- Harjoitustehtävät.
- Keskeinen arvosteluperuste: Opiskelijan osallistumisen aktiivisuus.
- Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä lähiopetuspäivänä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Kontaktiopetus 50%
- Itsenäinen työskentely 50%

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssiin liittyvät tekstit ilmoitetaan erikseen.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C5500

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty-hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 2/10

Description