Credits: 5

Schedule: 20.10.2015 - 10.12.2015

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Merja Väisänen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee
- tunnistamaan esittävän taiteen pukusuunnittelun erityispiirteitä
- tuottamaan ja kehittämään ideoita tekstilähtöiseen pukujen ja karaktäärien suunnitteluun
- tuottamaan ja hyödyntämään työvälineitä ja menetelmiä tekstilähtöisen suunnittelun tueksi
- esittelemään ja ilmaisemaan visuaalisesti suunnittelutyötään ja perustelemaan ratkaisujaan

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla keskitytään karaktäärien ja pukujen luomiseen klassisen näytelmätekstin pohjalta. Opiskelijat opettelevat purkamaan näytelmätekstin purkulakanaksi ja tutkivat sen avulla näytelmän rakennetta, dramaturgiaa ja sisältöä. Opiskelijat tutkivat pukujen ilmaisukeinoja ja merkityksiä synnyttäviä prosesseja. Omia luovia ideoita tarkastellaan sekä yksittäisten henkilöhahmojen että kokonaisuuden kautta. Opiskelijat tuottavat pukusuunnittelun konseptin ja esittelevät omaa suunnittelutyötään.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, pukusuunnittelun konseptin suunnittelu, työn esittely, palautekeskustelu.

Arviointiperusteena on 80% osallistuminen, tehty suunnittelutyö, oman työn esittely ja palautekeskusteluun osallistuminen

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h, Lähiopetus / luento/ Ohjattua työskentely 60 h, Itsenäistä työskentely 75 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mahdollisesta kirjallisuudesta informoidaan kurssiesitteessä. Näytelmäteksti ilmoitetaan ennan kurssin alkua.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Esittävän taiteen pukusuunnitttelu 5 op

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C6509

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Johdatus dramaturgiaan ja Pukusuunnittelun perusteet tai vastaavat tiedot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi -ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Esittävän taiteen pukusuunnittelu 5 op suoritetaan seuraavasti: Taiteellinen ennakkosuunnittelu 4 op (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun yhteiskurssi) ja 1 op Esittävän taiteen pukusuunnittelu (kurssi on jatkoa Taiteelliselle ennakkosuunnittelulle ja siellä jatketaan karaktäärien suunnittelua eteenpäin) )
" Kurssi on tarkoitettu esittävien taiteiden lavastuksen 2. vuosikurssin opiskelijoille. Kurssi järjestetään yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa."

Description