Credits: 5

Schedule: 08.03.2016 - 08.04.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Merja Väisänen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ei opetusta 2018-2019

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee
- tunnistamaan elokuvan pukusuunnittelun erityispiirteitä
- käyttämään elokuvakäsikirjoituksen purkamisen työvälineitä ja menetelmiä elokuvan pukusuunnittelun apuvälineinä
- suunnittelemaan kokonaisvaltaisen pukusuunnittelun konseptin elokuvaan
- arvioimaan pukujen hankintaan ja valmistukseen tarvittavia resursseja ja kustannuksia pukusuunnittelun näkökulmasta
- presentoimaan oman suunnittelutyönsä ja perustelemaan ratkaisunsa

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään elokuvan pukusuunnittelun erityispiirteisiin ja tutustutaan elokuvapukusuunnittelun taiteellisiin ja tuotannollisiin prosesseihin. Opiskelijat luovat pukusuunnittelun konseptin elokuvakäsikirjoituksen pohjalta. Kurssin päätteeksi opiskelijat esittelevät oman suunnittelutyönsä

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, pukusuunnittelun konseptin suunnittelu, työn esittely, palautekeskustelu.

Arviointiperusteena on 80% osallistuminen, tehty suunnittelutyö, oman työn esittely ja palautekeskusteluun osallistuminen

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h, Lähiopetus / luento/ Ohjattua työskentely 60 h, Itsenäistä työskentely 75 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mahdollinen kirjallisuus ja suunnittelun pohjana käytettävä käsikirjoitus ilmoitetaan myöhemmin.ilmoitetaan myöhemmin

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pukusuunnittelu: pukusuunnittelu elokuvaan -osuus

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C6510

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pukusuunnittelun perusteet tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi -ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 3/10
Opiskelijat hyväksytään kurssille seuraavassa järjestyksessä:
1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
9. muut opiskelijat 

Description