Credits: 2

Schedule: 16.05.2016 - 27.05.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Riikka Kytönen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ei opetusta 2018-2019

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija hahmottaa ilmaisumahdollisuuksia jotka liittyvät:

-virtuaalisiin tiloihin ja ympäristöihin

-reaalisten ja virtuaalisten elementtien vuorovaikutukseen

-henkilöhahmon tai objektin liikkeenkaappaukseen

-reaaliaikaiseen liikkeen tai kameran paikannukseen

-virtuaalisten henkilöhahmojen ja pukujen suunnitteluun

Kurssilla opitaan ymmärtämään virtuaalisten elementtien (kuten tilojen tai hahmojen) luonnetta, merkitystä sekä dynamiikkaa paitsi toteutuksen, myös digitaalisen estetiikan näkökulmasta. Kurssin aikana tutkitaan tapoja ja välineitä, joilla virtuaalisia elementtejä on mahdollista tarkastella suhteessa ympäröivään maailmaan sekä ammatillisiin tuotantoympäristöihin elokuva-, tv, animaatio- ja pelituotannoissa tai live-esitystilanteessa.

Kulloinkin järjestettävän kurssin luonteesta riippuen yksityiskohtaisemmat osaamistavoitteet vaihtelevat.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, oma tutkimustyö, käytännön harjoitteet, jotka keskittyvät esimerkiksi:

virtuaalisiin tiloihin / ympäristöihin, reaaliaikaiseen liikkeenkaappaukseen tai virtuaalisten hahmojen suunnitteluun. Harjoitteet tapahtuvat erilaisten tehtävänantojen sekä pienten demojen avulla. Virtuaalisten ilmaisutapojen mahdollisuuksia tutkitaan alalle tällä hetkellä tyypillisessä tuotantoympäristössä (esimerkiksi virtuaalistudio), sekä vasta kehitteillä olevien teknologioiden avulla.

Sisältö ja painopiste vaihtuvat vuosittain.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, vierailut, keskustelut, itsenäiset ja ryhmätyönä tehtävät harjoitukset

Arvosteluperusteet:

80 % läsnäolo ja suoritetut harjoitustyöt. Opiskelijan motivaatio ja rakentava osallistuminen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus: 50%
Ohjattu ja /tai itsenäinen työskentely: 50%

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-E5503 Virtuaalilavastus 2

ELO-E5007 Virtuaalinen tila ja hahmo (vanha sateenvarjokurssi)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-E5007

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Perustaidot digitaalisten suunnittelutyökalujen käytössä (2D,3D)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty – hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. Katso maksimiosallistujamäärä weboodista.

Opiskelijat hyväksytään kurssille seuraavassa järjestyksessä:

1. Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden opiskelijat, joille kurssi on pakollinen.

2. Elokuva- ja tv-lavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun pääaineiden opiskelijat, joille kurssi on valinnainen.

3. Em. pääaineiden vaihto-opiskelijat.

4. Sivuaineopiskelijat.

5. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen muut opiskelijat.

6. Muut opiskelijat.

Hyväksytyn opintosuorituksen saadakseen opiskelijan on oltava läsnä kurssilla ja ajoissa tunneilla. Poissaolo ensimmäisenä kurssipäivänä johtaa automaattisesti kurssilta poistamiseen.Poissaolojen määrä ei saa ylittää 20% kurssin kokonaistuntimäärästä, ja niistä on sovittava etukäteen (poislukien sairastapaukset). Niiden korvaamiseksi on palautettava opettajan kanssa erikseen sovittu ylimääräinen tehtävä määräaikaan mennessä.

Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 3/12

Description