Ene-58.4129 Rakennusten energiaoptimointi

Ene-58.4129 Optimization of Energy Consumption in Buildings

Ene-58.4129 Byggnaders energioptimering

Tidtabell: 09.09.2015 - 09.12.2015

Undervisningsperiod: I-II (syksy 2015)

Omfattning: 5

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning