KE-35.5030 Analyyttisen kemian erikoistyö I L V

KE-35.5030 Special Work in Analytical Chemistry I P V

KE-35.5030 Specialarbetet i analytisk kemi I L V

Aikataulu: 11.09.2015 - 04.12.2015

Opetusperiodi: I, II, III, IV

Laajuus: 3

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Oodissa

Opintojakson kuvaus

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Tulevat tentit

Ilmoittautuminen