Credits: 5

Schedule: 11.09.2015 - 11.12.2015

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa kokeellisiin menetelmiin liittyvät peruskäsitteet ja mittauksiin vaikuttavat tekijät

  • osaa laatia tutkimus- ja koesuunnitelman ja toteuttaa yksinkertaisen mittauksen käytännössä

  • osaa valita kokeelliseen tutkimukseen soveltuvat mittalaitteet ja -välineet sekä ohjelmistot ja arvioida niiden vaikutusta tuloksiin

  • osaa dokumentoida, raportoida ja esittää kokeellisen tutkimuksen tulokset

  • tunnistaa mittausten virhelähteet ja räikeät virheet mittaustuloksissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi tarjoaa sekä käytännöllisen että teoreettisen perustan kone- ja rakennustekniikan mittauksiin ja mittalaitteisiin sekä kokeelliseen tutkimusmenetelmään. Laboratoriotyöt helpottavat rakenteiden ja järjestelmien käyttäytymisen sekä teoreettisten käsitteiden ymmärtämistä. Opiskelijoilla on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa mittausjärjestelmiä yleisimpien fysikaalisten suureiden kuten voima, siirtymä, venymä, värähtely, lämpötila ja paine mittaamiseen. Kurssilla perehdytään myös mittaustulosten analysointimenetelmiin sekä tulosten esittämiseen ja tieteelliseen raportointiin. Kurssi sisältää laboratorioharjoituksia sekä pienryhmissä tehtävän kokeellisen tutkimusprojektin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi sisältää luentoja, laboratorioharjoituksia sekä pienryhmissä tehtävän kokeellisen tutkimusprojektin. Arvioinnissa huomioidaan harjoitusaktiivisuus, laboratoriotyöskentely sekä tutkimusprojektin toteutus ja raportointi.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 28 h (2 x 2h, yhteensä 7 luentoa)
Harjoitukset 24 h (4 x 2 h, yhteensä 3 harjoitusta)
Ryhmässä tehtävä harjoitustyö 50 h
Itsenäinen työskentely 30 h

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kon-41.4005 Kokeelliset menetelmät

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KON-C3004

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Description