Kon-67.4101 Materiaaliopin laboratoriotyöt

Kon-67.4101 Laboratory Exercises in Material Science

Kon-67.4101 Laboratoriearbeten i materialteknik

Schedule: 09.09.2015 - 09.12.2015

Teaching Period: I - II (viimeistä kertaa syksyllä 2016)

Credits: 5

Registration for Courses and Further Information in Oodi

Description

Current and future teaching

Future examinations

Registration