Omfattning: 5

Tidtabel: 22.02.2016 - 01.04.2016

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II Autumn (2018-2019, 2019-2020)

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Instruments of investment science and finance, risk analysis, term structure of interest rates, pricing of derivatives, optimization of investment portfolio return.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Exam and assignments

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact hours 48 h. Attendance is not compulsory
Assignments 25h 
Autonomous studies 55h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

D.G. Luenberger: Investment Science, Oxford University Press, 1998.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Mat-2.3114 Investment science

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-E2114

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A00XX, MS-A01XX, MS-A02XX, MS-A05XX

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Beskrivning