MT-0.3116 Sovelletun materiaalitieteen laboratoriotyökurssi

MT-0.3116 Laboratory Exercises in Materials Science

MT-0.3116 Laborationer i tillämpad materialvetenskap

Aikataulu: 15.01.2016 - 27.05.2016

Opetusperiodi: III-V (kevät)

Laajuus: 3

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Oodissa

Opintojakson kuvaus

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Tulevat tentit

Ilmoittautuminen