MT-0.6166 Muovausmenetelmien mallintamisen erikoiskurssi L

MT-0.6166 Modelling and Simulation of Material Forming Processes P

MT-0.6166 Specialkurs i modellering av bearbetningsmetoder L

Tidtabell: 28.10.2015 - 02.12.2015

Undervisningsperiod: II (syksy)

Omfattning: 2

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning