MT-0.7036 Materiaalien muokkauksen ja lämpökäsittelyn jatkokoulutusseminaari L

MT-0.7036 Graduate Seminar on Processing and Heat Treatment of Materials P

MT-0.7036 Licentiatseminarium i materialens bearbetning och värmebehandling L

Aikataulu: 15.01.2016 - 20.05.2016

Opetusperiodi: III-V (kevät)

Laajuus: 3-7

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Oodissa

Opintojakson kuvaus

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Tulevat tentit

Ilmoittautuminen