MT-0.7036 Materiaalien muokkauksen ja lämpökäsittelyn jatkokoulutusseminaari L

MT-0.7036 Graduate Seminar on Processing and Heat Treatment of Materials P

MT-0.7036 Licentiatseminarium i materialens bearbetning och värmebehandling L

Tidtabell: 15.01.2016 - 20.05.2016

Undervisningsperiod: III-V (kevät)

Omfattning: 3-7

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning