Credits: 2

Schedule: 07.09.2015 - 23.10.2015

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Heidi Paavilainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii tarkastelemaan muotoilun ilmiöitä avoimesti ja kriittisesti, ymmärtää ilmiöiden historiallisia taustoja ja hahmottaa muotoilun kehityskulkuja osana laajempia yhteiskunnallisia kokonaisuuksia. 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään monipuolisesti kotimaisen ja kansainvälisen muotoilun historiaan ja muotoiluprofessioiden muutokseen. Historiallisia kehityskulkuja tarkastellaan nykyhetkestä käsin tuotannon, kulutuksen ja kestävän kehityksen näkökulmista. Kurssi valmentaa opiskelijaa osallistumaan muotoilua ja siihen liittyviä ilmiöitä käsittelevään keskusteluun sekä auttaa syventämään omaa suunnittelijaprofiilia.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Luentosarja tai vaihtoehtoisesti kirjatentti

Työmuodot: Luento, ekskursio, kirjallisuus

Arvosteluperusteet: Luentosarjan arvosana muodostuu hyväksyttävien tehtäväpalautusten ja läsnäolojen perusteella. Kirjatentin arvosana muodostuu vastausten arvosanojen perusteella.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

54 h

Luennot 20 h 

Itsenäinen opiskelu 25 h 

Sisäistäminen ja itsearviointi 8 h

Palaute 1 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvenmaa, P. (2009). Taide & teollisuus. Johdatus suomalaisen muotoilun maailmaan. Helsinki: Taideteollinen
korkeakoulu.

Vihma, S. (2008). Ornamentti ja kuutio. Johdatus modernin muotoilun historiaan. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

01016 Modernin taideteollisuuden historia (3 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti. Lisätietoja kurssin vastuuopettajalta.

Description