Credits: 3

Schedule: 22.02.2016 - 09.04.2016

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Heidi Paavilainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tutustutaan muotoilun tutkimukseen ja harjoitellaan suunnittelijoiden yleisesti käyttämiä tutkimusmenetelmiä. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee muotoilun tutkimuksen perusteet ja muotoilun laitoksen tutkimuksen fokusalueet. Hän tietää kuinka hankkia tutkimusalueilta ajantasaista tietoa ja hallitsee tietokantahakujen perusteet.  Opiskelija tunnistaa suunnittelijoiden käyttämiä tutkimusmenetelmiä, ymmärtää miten niitä voi soveltaa ja on harjoitellut vähintään yhtä menetelmää käytännössä. Opiskelija tietää miten koordinoida ja edistää ryhmän yhteistyötä sekä osaa yhteistyönä raportoida ja esitellä tutkimuksensa eri vaiheet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi koostuu tapaamisista sekä ryhmätehtävästä, jonka aikana ryhmät hankkivat kyselyllä, haastattelemalla, havainnoimalla, seuraamalla, kokeellisesti tai koestamalla tietoa. Ryhmät laativat tutkimusraportin sekä esittelevät tutkimusprosessin ja tuloksensa yhteisessä presentaatiotilaisuudessa, jossa ryhmät saavat palautetta työstään.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus ja työmuodot: Luentosarja, ryhmätyöskentely, tutkimusraportti, presentaatio.

Arvosteluperusteet: 80% läsnäolo, presentaatio, tutkimusraportti. Arviointi perustuu ryhmän tutkimuksen oivaltavuuteen, paneutuneisuuteen ja huolellisuuteen sekä kykyyn esitellä ryhmän käyttämä tutkimusmenetelmä muille presentoimalla ja raportissa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

81 h

Luennot 15 h

Ohjattu harjoitustehtävä 20 h

Raportointi 25 h

Presentointi 6 h

Sisäistäminen ja itsearviointi 14 h

Palaute 1 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Alex Milton & Paul Rodgers (2013): Research Methods for Product Design

Muu kirjallisuus esitellään kurssin aikana.

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit tv0009 Muotoilun tutkimus ja raportointi TE (2 op), te0031 Muotoiluajattelu TE (2 op),

tm0011 Muotoilututkimuksen perusteet TM (3 op), tm0054 Tutkimusmenetelmät TM (3 op).

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei ole.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Description