Credits: 2

Schedule: 30.10.2015 - 04.12.2015

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Heidi Paavilainen

 

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tuntee muotoilijan ja suunnittelijan ammatin tärkeimmät toimintaperiaatteet ja osaa noudattaa niitä omassa toiminnassaan. Hän tietää miten ja mistä ajantasainen ammatillinen tieto on löydettävissä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäisesti yksin tai pienryhminä opiskeltava verkkoaineisto, joka käsittelee muotoilijan ja suunnittelijan ammattiin liittyviä aiheita.

Käsiteltävät teemat ovat:

1. Muotoilijan uravaihtoehdot ja muotoilu- ja suunnitteluyrittäjyyden eri muodot

2. Oman osaamisen markkinointi ja ammattitaidon kehittäminen

3. Tekijänoikeudet ja ammattietiikka

4. Sopimukset, neuvottelut ja kokousmenettelyt

5. Hinnoittelu ja päätöksentekoprosessit

6. Kestävä liiketoiminta ja liiketoiminnan kehittäminen

 

Kurssi päättyy opiskelijan pääaineen järjestämään muotoilun ja muodin alan ammattia käsittelevään keskustelutilaisuuteen periodissa V.

 

 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäinen opiskelu yksin tai pienryhmissä, harjoitustehtävät.

Arvosteluperusteet: Palautettujen, hyväksyttävien harjoitustehtävien määrä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

54 h

Kontaktiopetus 10 h

Itsenäinen opiskelu 16 h

Harjoitustehtävät 16 h

Sisäistäminen ja itsearviointi 10 h

Palaute 2 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCoursesissa jaettava materiaali.

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin mo0003 Ammatti- ja oikeuskäytännöt (2 op).

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C0003

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei ole.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Description