Credits: 4

Schedule: 07.09.2015 - 29.09.2015

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tuntee laajasti tekstiilimateriaalit ja on perehtynyt eri menetelmin tekstiilien värjäykseen, sekä tekstiilien testaukseen. Opiskelija osaa käyttää värejä, apuaineita ja menetelmiä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti työskennellessään itsenäisesti paino- ja värjäysstudiossa. Opiskelija hallitsee kankaanpainannan perusteet ja valotetun painokaavion valmistuksen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tekstiilivärjäyksen perusteet: tekstiiliraaka-aineet suhteessa tekstiiliväreihin, eri tekstiilimateriaalien värjääntyminen, tärkeimmät väriryhmät ja värjäysmenetelmät. Reaktiivivärit selluloosa- ja valkuaisainekuitujen värjäämisessä, sekä tekstiilien maalaustekniikoissa. Valotetun painokaavion valmistus ja selluloosakuitujen painaminen pigmentti- ja reaktiiviväreillä. Työturvallisuus väri- ja apuaineiden käytön yhteydessä. Taiteellinen ilmaisu värjäys- ja painomenetelmien avulla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, demonstraatiot, ryhmä- ja yksilötehtävät, harjoitustehtävät studiossa. Kurssilla toteutetaan opittuihin tekniikoihin perustuva näytemallisto, sekä tietokortit jokaisesta näytteestä.

Arvosteluperusteet: aktiivinen osallistuminen opetustunneille, työskentelyprosessi ja asenne oppimiseen, kunkin opiskelijan kehitys lähtötasoon nähden, opittujen tekniikoiden taiteellinen soveltaminen omassa mallistossa, esitystapa, tietokortit.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

108 t Yhteensä

65 t Luennot / kontaktiopetus

4 t kritiikki

24 t Itsenäinen työskentely

15 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla hyödynnetään seuraavaa kirjallisuutta:

Pellonpää-Forss (2016) Värimenetelmät II, Värjäys, maalaus, kankaanpainanta, tekstiilitulostus

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin te0015 Tekstiiliteknologia ja materiaalituntemus II (2 op)

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1008

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi voi sisältyä myös Muotoilun pääaineen tekstiilipainotteisiin opintoihin.

Description