Credits: 4

Schedule: 04.01.2016 - 18.05.2016

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija perehtyy kaavatekniseen tietoon miestenvaatteiden alueelta. Opintojakso harjaannuttaa opiskelijan tietoutta suunnitteluprosessista ja ymmärrystä eri työvaiheista tuotekuvan ja valmiin mallituotteen välillä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Teoria: miesten vaatetuksen mitoitusjärjestelmä ja siihen pohjautuvat miesten vaatteiden teolliset peruskaavat ja kuosittelutekniikat. Harjoitustyöt: Opiskelijat työstävät miestenvaatesuunnittelun edellyttämiä mallikokeiluja ja prototyyppejä kaavoituksen, sovituksen ja kokoonpanon tai kokoonpanon valvonnan. Opiskelija johtaa itsenäisesti suunnitteluprosessin tuotekuvasta mallituotteeksi yhteistyössä mallimestarin ja malliompelijan kanssa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustyöt

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

108 t Yhteensä

76 t Kontaktiopetus

17 t Harjoitustyöt

15 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

korvaa kurssin vp0015 Miestenvaatekaavoitus I

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1020

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaatetus- ja tekstiilisuunnittelun perusteet, Kaavoitus ja kaavamuotoilu I, Kaavoitus ja kaavamuotoilu II

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakollinen 2. vsk:n Muodin pääaineen opiskelijoille.

Description