Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan onnistuneesti tämän kurssin, opiskelija ymmärtää materiaalin, sidoksen ja värin yhteisvaikutuksen kudotussa rakenteessa sekä osaa suunnitella varsipuilla toteutettavia kuviollisia kankaita hyödyntäen yhdistettyjä sidoksia ja erilaisten niisintöjen mahdollisuuksia. Hän osaa suunnitella kudotun kangasmalliston tiettyyn käyttötarkoitukseen. Hän ymmärtää kudottujen kankaiden vastuullisen suunnittelun periaatteet ja osaa arvioida suunnittelutyötänsä niiden pohjalta.

Laajuus: 4

Aikataulu: 24.02.2016 - 08.04.2016

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hilkka-Maija Fagerlund

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hilkka-Maija Fagerlund

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusmuodot: Luennot, ohjattu työskentely ryhmässä, henkilökohtaiset ohjaukset ja kritiikki viimeisellä kontaktiopetuskerralla

  Harjoitustyö: Kangaspuilla toteutettava kudottujen kankaiden mallisto, sidospiirustusten työstö ja teknisten tietojen järjestelmällinen dokumentointi kudotuista näytteistä sekä kirjallinen tehtävä

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Arvosteluperusteet: Harjoitustyöt ja osallistuminen opetukseen

  Harjoitustyön arvosteluperusteet: Sidoksien ja sidospiirustusten ymmärtäminen, kudottujen näytteiden oivaltavuus, värin käyttö, mallistollinen kokonaisuus, taiteellinen vaikutelma, kirjallinen ilmaisu sekä näytteiden siisteys ja huolellisuus

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  4op = 108 t

  65 t Luennot ja kontaktiopetus (edellytetään 80% läsnäoloa)

  3 t Kritiikki (edellytetään läsnäoloa)

  30 t Itsenäinen työskentely

  10 t Sisäistäminen ja itsereflektio

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin opettaja osoittaa kurssin opetusta tukevan kirjallisuuden ennen kurssin alkua.

  Kurssi on mahdollista suorittaa maksuttomasti opettajan kurssin alussa ilmoittamalla tavalla.

   

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  korvaa aiemmat kurssit te0002 Kudonta II ja te0036 Tekstiili ja tila

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssille osallistumiseen vaadittavat esitiedot: MUO-C1037 Kudotut kankaat - materiaali ja rakenne tai MUO-E1040 Woven Fabrics Studio tai MUO-C3003 Muotoilun työprosessit-kurssin työpajavaihtoehto Kudotut kankaat – materiaali ja rakenne sekä pintasuunnittelu tekstiilissäSDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Beskrivning