Credits: 4

Schedule: 07.09.2015 - 29.09.2015

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija osaa suunnitella neulevaatteita ja ohjeistaa niiden valmistusta. Hän hallitsee teollisen ja käsiteollisen neuleen valmistuksen perusteet. Hän on tutustunut muotoon neulomiseen, neuleen kaavoitukseen ja M1plus-neuleohjelman perusteisiin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson aikana opiskelija toteuttaa vähintään yhden neulevaatteen tai -tuotteen joko teollisella ADF-neulekoneella tai käsineulekoneilla. Neule on osa mallistoa tai muuta laajempaa tuotekokonaisuutta. Opiskelija harjoittelee muotoon neulomista, neuleen kaavoitusta ja kokoamista käytännön harjoituksilla. Lisäksi opiskelija suunnittelee pienen neulekokoelman, jonka neuleista hän laatii tuotekuvat, ohjeistukset ja neuloskokeilut. Opiskelija tutustuu M1plus-neuleohjelman perusteisiin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely, keskustelut ja palautteet.

Arvosteluperusteet: Aktiivinen osallistuminen opetustunneille, työskentelyprosessi, tehtävien toteutuksen taso ja siisteys, neuleen ja neulosten oivaltavuus, neulekokoelman esitystekniikka sekä ohjeistuksen selkeys ja kunkin opiskelijan kehitys lähtötasoon nähden. Neuleen sopivuus isompaan kokonaisuuteen/mallistoon.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

108 t Yhteensä

65 t Luennot / kontaktiopetus

4 t Kritiikki

24 t Itsenäinen työskentely

15 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden ennen kurssin alkua.

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin tv0002 Neulesuunnittelu II

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1023

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Neuleet ja neulokset -kurssi suoritettu tai vastaavat aiemmat tiedot (sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi voi sisältyä myös Muotoilun pääaineen tekstiilipainotteisiin opintoihin. Opintojaksolle mahtuu enintään 14 opiskelijaa. Etusijalla opiskelijat, joiden opetusohjelmassa kurssi on pakollinen. Opiskelijan tulee vahvistaa ilmoittautumisensa olemalla läsnä ensimmäisellä opetuskerralla.

 

Description