Credits: 4

Schedule: 03.09.2015 - 14.12.2015

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Antaa kaava- ja muotoiluteknistä tietoutta naisten vaatteiden alueelta. Harjaannuttaa suunnitteluprosessin hallinta tuotekuvasta mallituotteeksi.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Käsitellään naisten vaatetuksen mitoitusjärjestelmää ja siihen pohjautuvia naisten vaatteiden teollisia peruskaavoja sekä muotoilu- ja kuosittelutekniikkaa. Tutustutaan vuoritettujen vaatteiden teollisiin rakenteisiin valmistusprosessissa hyödyntäen niitä omissa harjoituksissa. Tehtävät mallikokeilut valitaan omasta mallistosta, joita työstetään vaatetussuunnittelun -opintojaksoilla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tehdään naistenvaatesuunnittelun edellyttämiä mallikokeiluja ja prototyyppien valmistusta sisältäen kaavoituksen, sovituksen ja kokoonpanon.

Lyhyet luennot ja demonstraatiot, pajatyöskentelyä kaavoitus- ja ompelustudiossa sekä yhteiskritiikit.

Läsnäolo 80%, harjoitustehtävien suorittaminen

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

108 t Yhteensä

84 t Kontaktiopetus

14 t Itsenäinen opiskelu

10 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden ennen kurssin alkua.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Voidaan korvata aikaisemmilla naistenvaatekaavoituksen ja kaavamuotoilun opinnoilla Korvaa kurssin vp0014 Naistenvaatekaavoitus I, MUO-C1018 Naistenvaatekaavoitus I 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1033

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojaksolle pääsy edellyttää Kaavoitus ja kaavamuotoilu I-opintojakson suorittamista

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

-enintään 16 opiskelijaa

Description