Omfattning: 7

Tidtabel: 02.09.2015 - 22.10.2015

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija

  • ymmärtää muotoilun ammattikentän laajuuden ja muotoilijana toimimisen mahdollisuudet
  • hallitsee muotoilun keskeiset käsitteet ja yleisen terminologian
  • on muodostanut yleiskäsityksen erilaisten materiaalien ominaisuuksista ja niiden työstämisestä

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuvat muotoilun prosesseihin, erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstötapoihin sekä käyvät kaikissa laitoksen keskeisissä työpajoissa. Puu- ja metallipajat sekä 3D-mallinnus ja -tulostus kaikille pakolliset pajat. Keramiikka, lasi tai pehmeät materiaalit keskenään vaihtoehtoiset pajat. Johdatus materiaaliekologiaan ja kestävän kehityksen periaatteisiin muotoilun näkökulmasta. Opiskelijat toteuttavat annetun suunnittelutehtävän ryhmätyönä ja osin itsenäisesti eri työpajaympäristöissä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ekskursiot, ryhmätyöskentely, demonstraatiot ja muu lähiopetus, ohjattu harjoitustyö, itsenäinen työskentely, kritiikit. Materiaalipajakurssit ja harjoitustehtävät n. 10-15 hengen ryhmissä.

Arvosteluperusteet: läsnäolo kontaktiopetuksessa, aktiivinen osallistuminen ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

189 h, josta n. 82 h kontaktiopetusta

24 h luennot

10 h demonstraatiot työpajoilla

40 h ohjattu harjoitustyö

87 h itsenäinen työskentely

8 h esittelyt, kritiikki ja palaute

20 h sisäistäminen ja itsearviointi

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla jaettava materiaali.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa Pajakurssit TM (2 op), tm0040 Muotoilijan työ ja ideointi TM (2 op), mo0004 MYP workshop (2 op), te0034 Taiteellinen ilmaisu I (1 op).

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3000

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei vaadittuja esitietoja

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

 

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Beskrivning