Credits: 3

Schedule: 09.09.2015 - 23.10.2015

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tuntee taideteollisuudessa vaikuttavat tärkeimmät ilmiöt, niiden taustalla olevan yhteiskunnallisen kehityksen ja sen seuraukset ympäristössämme. Hän hahmottaa oman työnsä jatkumona alan aiempaan kehitykseen ja ymmärtää, miten perinteitä voi hyödyntää tulevaisuuden tekemiseen. Hän on innostunut hankkimaan aktiivisesti tietoa historiasta ja seuraamaan tämän hetken tapahtumia.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentosarja, jossa eri alojen asiantuntijat kertovat meitä ympäröivän esinekulttuurin taustasta, merkityksestä ja kehityssuunnista. Aiheina ovat taideteollisuuden historia, ilmiöt ja vaikuttajat keskittyen eritoten muotoilun ja taiteen kentällä toimiviin henkilöihin ja/tai studioihin. Kurssilla opiskelija pääsee pohtimaan ja kyseenalaistamaan, mitä suomalainen muotoilu sekä sen historia ja nykypäivä ovat.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentosarja, oppimispäiväkirja, ekskursiot.

Arvosteluperusteet: Vähintään 80% läsnäolo, oppimispäiväkirjan taso. Poissaolot korvataan erikseen annettavilla tehtävillä, jotka opiskelija liittää oppimispäiväkirjaansa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

81 op

36 h luennot

36 h itsenäistä työskentelyä

8 h sisäistäminen ja itsearviointi

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vierailevat luennoitsijat toimittavat lukumateriaalin (esseet, kirjat, journaalit, blogit yms.). Opiskelija kirjoittaa lukemastaan materiaalista ja luennoista viikoittaisen reflektoinnin muodossa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit 08142 Keramiikan ja lasin historia KL (3 op), te0018 Suomalainen tekstiilitaide TE (2 op), te0017 Tekstiilihistoria (2 op).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3007

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Muotoilun rooli ja merkitys -kurssi

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Description