Credits: 5

Schedule: 02.03.2016 - 25.05.2016

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelijalla on

  • ymmärrys näyttelyn suunnittelun, rakentamisen ja siihen liittyvän tiedottamisen ja graafisen suunnittelun perusasioista
  • käsitys taideteolliselle alalle tyypillisistä viestintä- ja markkinointitavoista
  • perustiedot muotoilun sekä messu- että näyttelytoimintaan liittyvästä tiedottamisesta ja markkinoinnista

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana opiskelijat kokoavat kandidaatin opinnäytteistään näyttelyn tai useampia erillisiä näyttelyitä. Prosessiin sisältyy näyttelyn konseptointi ja kuratointi, näyttelysuunnittelu, töiden esillepano ja näyttelystä tiedottaminen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Asiantuntijaluennot, ekskursiot, ryhmätyöskentely, ohjattu näyttelysuunnittelu, itsenäinen työskentely.

Arvosteluperusteet: aktiivinen osallistuminen sekä kontaktiopetukseen että ryhmätyöskentelyyn ja sovittujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

135 h

24 h luennot ja näyttelysuunnittelun ohjaus

80 h ryhmä- ja itsenäinen työskentely

2 h välikritiikki

14 h avajaistapahtuman järjestäminen

15 h sisäistäminen ja itsearviointi

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla jaettava materiaali.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 08150 Markkinointiviestintä KL (3 op), vp0021 Markkinointi (3 op).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3008

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Näyttelyssä esitellään kyseisenä vuonna toteutuneet taiteen kandidaatin opinnäytteet.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

Description