Credits: 5

Schedule: 11.09.2015 - 23.10.2015

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää kolmiulotteisen geometrian, pintarakenteiden ja kaksoiskaarevia pintoja sisältävän suunnittelun haasteita.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojaksolla perehdytään plastisen muodonannon perusteisiin ja kehitetään muotoilukonsepteja annetun tehtävänannon pohjalta. Painopiste on kolmiuloitteisen geometrian hallinnassa ja siihen käytettävien työvälineiden opettelussa. Opiskelija tutkii ja kehittää muodonantoa sekä muotoon liittyviä teemoja, kuten dynamiikkaa, staattisuutta, tasapainoa jne.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, tiedonhankinta, konseptointi, luonnostelu, visualisointi sekä fyysisen muotoilumallin toteuttaminen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

135 h

16 h luennot

34 h ohjaustapaamiset ja muu kontaktiopetus

65 h itsenäinen opiskelu

20 h sisäistäminen ja itsearviointi

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3009

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuotena.

Description