Laajuus: 5

Aikataulu: 11.09.2015 - 23.10.2015

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

V

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää kolmiulotteisen geometrian, pintarakenteiden ja kaksoiskaarevia pintoja sisältävän suunnittelun haasteita.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojaksolla perehdytään plastisen muodonannon perusteisiin ja kehitetään muotoilukonsepteja annetun tehtävänannon pohjalta. Painopiste on kolmiuloitteisen geometrian hallinnassa ja siihen käytettävien työvälineiden opettelussa. Opiskelija tutkii ja kehittää muodonantoa sekä muotoon liittyviä teemoja, kuten dynamiikkaa, staattisuutta, tasapainoa jne.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, tiedonhankinta, konseptointi, luonnostelu, visualisointi sekä fyysisen muotoilumallin toteuttaminen.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

135 h

16 h luennot

34 h ohjaustapaamiset ja muu kontaktiopetus

65 h itsenäinen opiskelu

20 h sisäistäminen ja itsearviointi

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3009

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuotena.

Opintojakson kuvaus