Omfattning: 5

Tidtabel: 11.09.2015 - 23.10.2015

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

V

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää kolmiulotteisen geometrian, pintarakenteiden ja kaksoiskaarevia pintoja sisältävän suunnittelun haasteita.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojaksolla perehdytään plastisen muodonannon perusteisiin ja kehitetään muotoilukonsepteja annetun tehtävänannon pohjalta. Painopiste on kolmiuloitteisen geometrian hallinnassa ja siihen käytettävien työvälineiden opettelussa. Opiskelija tutkii ja kehittää muodonantoa sekä muotoon liittyviä teemoja, kuten dynamiikkaa, staattisuutta, tasapainoa jne.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, tiedonhankinta, konseptointi, luonnostelu, visualisointi sekä fyysisen muotoilumallin toteuttaminen.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

135 h

16 h luennot

34 h ohjaustapaamiset ja muu kontaktiopetus

65 h itsenäinen opiskelu

20 h sisäistäminen ja itsearviointi

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3009

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositellaan suoritettavaksi toisena opintovuotena.

Beskrivning