Credits: 7

Schedule: 22.02.2016 - 07.04.2016

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelijalla on

  • syventynyt ymmärrys tietyn materiaalin ominaisuuksista ja käyttäytymisestä
  • valmiudet empiirisen materiaalitutkimuksen toteuttamiseen, tutkimussuunnitelman laatimiseen, tutkivaan kirjoittamiseen ja raportointiin
  • taito tutkia materiaalien ominaisuuksia ja soveltuvuutta itsenäisistä lähtökohdista
  • kyky hahmottaa materiaalitutkimuksen ja materiaalien kehittämisen yhteys käytännön suunnittelutyöhön

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla syvennytään eri materiaalien ominaisuuksiin ja tutkimusmenetelmiin sekä tutkimustulosten käytännön soveltamiseen luentojen ja harjoitustöiden avulla. Jokainen opiskelija ideoi, suunnittelee ja toteuttaa itsenäisen materiaalitutkimuksen. Tutkimusaihe ja metodi määräytyvät kunkin opiskelijan oman kiinnostuksen ja suuntautumisen pohjalta. Materiaalia voi lähestyä esim. empiirisen tutkimuksen keinoin, koesarjoin, havainnoiden tai kokemuksellisista lähtökohdista. Tutkimuksen tuloksia sovelletaan suunnittelutyöhön joko konkreettisesti tai konseptitasolla. Tutkimukset raportoidaan kirjallisesti.

Kurssi päättyy loppuseminaariin ja/tai näyttelyyn, jossa esitetään työprosessit, koesarjat ja tutkimustulosten tiivistelmät sekä mahd. prototyypit / teokset, joihin tutkimus on tähdännyt.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, seminaaritapaamiset, itsenäinen tutkimustyö ja sen dokumentointi. Raportin kirjoittaminen ja loppuseminaari.

Kurssi arvostellaan ensisijaisesti toteutuneen tutkimusprosessin perusteella.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

189 h josta 38 h kontaktiopetusta

luennot 22 h

ohjaustapaamiset 8 h

seminaaritapaamiset 8 h

itsenäinen työskentely sis.: materiaalitutkimus, kirjallisuus, raportin kirjoittaminen, näyttely 131 h

sisäistäminen ja itsearviointi 20 h

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit 08135 Keramiikan materiaalit II KL (4 op), 08136 Lasin materiaalit II KL (4 op), 08137 Keramiikan materiaalitutkimus KL (3 op), 08138 Lasin materiaalitutkimus KL (3 op), te0036 Tekstiili ja tila TE (8 op).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3012

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijalla tulee olla perustiedot ja taidot materiaalista, jonka alueelta hän haluaa tutkimuksen toteuttaa.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

Description