Credits: 5

Schedule: 08.09.2015 - 03.12.2015

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää rakennussuunnittelun lähtökohdat, tavoitteet ja tehtävät. Opiskelija tuntee rakennusmateriaalien, rakenteiden ja järjestelmien käyttäytymisen ja toiminnan perusteet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Esimerkkejä rakentamisen tekniikkaan liittyvistä materiaaleista, rakenteista ja muista järjestelmistä luentojen, demonstraatioiden ja harjoitustöiden avulla esitettynä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, demonstraatiot, laboratorio- ym. harjoitukset.
Kurssin arvosana määräytyy harjoitustöiden ja tentin perusteella.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla ja harjoituksissa esitettävä materiaali ja erikseen annettava kirjallisuus.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin RAK-C3001 Tulevaisuuden rakennukset

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=RAK-C3004

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Description