Rak-32.3020 Kalliorakennussuunnittelu

Rak-32.3020 Design of Underground Excavations

Rak-32.3020 Planering för berganläggningar

Tidtabell: 04.01.2016 - 23.05.2016

Undervisningsperiod: I - V (syksy 2015 - kevät 2016)

Omfattning: 10

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning