Rak-43.3130 Betonirakenteiden suunnitteluharjoitus I

Rak-43.3130 Exercise Course in Design of Concrete Structures I

Rak-43.3130 Övningsarbete i planering av betongkonstruktioner I

Tidtabell: 07.01.2016 - 07.04.2016

Undervisningsperiod: III-V (kevät 2016)

Omfattning: 2

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning