Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistusmenetelmät

Rak-50.3133 Foundation engineering and ground improvment methods

Rak-50.3133 Grundläggning och jordförstärkningsmetoder

Aikataulu: 04.01.2016 - 10.02.2016

Opetusperiodi: III

Laajuus: 5

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Oodissa

Opintojakson kuvaus

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Tulevat tentit

Ilmoittautuminen