Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistusmenetelmät

Rak-50.3133 Foundation engineering and ground improvment methods

Rak-50.3133 Grundläggning och jordförstärkningsmetoder

Tidtabell: 04.01.2016 - 10.02.2016

Undervisningsperiod: III

Omfattning: 5

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning