Rak-63.3246 Rakennusalan yritysten strateginen johtaminen L

Rak-63.3246 Strategic Management of Firms in Construction P

Rak-63.3246 Strategisk ledning av företag inom byggbranschen L

Schedule: 25.02.2016 - 07.04.2016

Teaching Period: IV-V (Kevät 2016), tämä on kurssin viimeinen luennointikerta.

Credits: 5

Registration for Courses and Further Information in Oodi

Description

Current and future teaching

Future examinations

Registration