Credits: 2

Schedule: 08.09.2015 - 09.12.2015

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Johdatus opiskeluun -kurssi antaa valmiudet yliopisto-opintojen käynnistymiselle ja sujuvalle etenemiselle. Opiskelija osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), omaksuu tietoa erilaisista opiskelutekniikoista ja ajankäytön suunnittelusta sekä tuntee pääaineensa oppimisympäristön.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustuminen Aalto-yliopistoon, omaan Perustieteiden korkeakouluun ja oman tieteenalaan ja sen tutkimukseen. Tutustuminen oman pääaineen tutkintovaatimuksiin. Opintojen suunnittelu ja seuranta. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Ajankäytön hallinta. Opiskelijan opiskelumenetelmät ja -tekniikat. Opiskelun eettiset säännöt. Akateeminen ohjaus. Tutustuminen yliopiston tietojärjestelmiin. Opiskelija- ja opintopalveluiden esittely. Tutustuminen Aalto-yliopiston oppimiskeskukseen (kirjasto). Eri pääaineilla voi olla poikkeavaa sisältöä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin kontaktiopetus pääosin alkusyksystä. Hyväksytty/hylätty. Vaadittavat osat: Aktiivinen osallistuminen orientaatioviikkoon ja luentoihin, harjoitustehtävät, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja osallistuminen akateemiseen ohjaukseen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Orientaatioviikon tilaisuudet.
Kurssin luennot ja niihin liittyvät harjoitukset.
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.
Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali jaetaan tilaisuuksissa ja MyCourses-järjestelmässä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jos olet suorittanut vastaavia kursseja Aalto-yliopistossa tai muussa yliopistossa, ota yhteyttä ennen kurssin alkua kurssin henkilökuntaan.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=SCI-A0000

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa http://oodi.aalto.fi/a/

Description