Omfattning: 2

Tidtabel: 08.09.2015 - 09.12.2015

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Johdatus opiskeluun -kurssi antaa valmiudet yliopisto-opintojen käynnistymiselle ja sujuvalle etenemiselle. Opiskelija osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), omaksuu tietoa erilaisista opiskelutekniikoista ja ajankäytön suunnittelusta sekä tuntee pääaineensa oppimisympäristön.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustuminen Aalto-yliopistoon, omaan Perustieteiden korkeakouluun ja oman tieteenalaan ja sen tutkimukseen. Tutustuminen oman pääaineen tutkintovaatimuksiin. Opintojen suunnittelu ja seuranta. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Ajankäytön hallinta. Opiskelijan opiskelumenetelmät ja -tekniikat. Opiskelun eettiset säännöt. Akateeminen ohjaus. Tutustuminen yliopiston tietojärjestelmiin. Opiskelija- ja opintopalveluiden esittely. Tutustuminen Aalto-yliopiston oppimiskeskukseen (kirjasto). Eri pääaineilla voi olla poikkeavaa sisältöä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin kontaktiopetus pääosin alkusyksystä. Hyväksytty/hylätty. Vaadittavat osat: Aktiivinen osallistuminen orientaatioviikkoon ja luentoihin, harjoitustehtävät, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ja osallistuminen akateemiseen ohjaukseen.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Orientaatioviikon tilaisuudet.
Kurssin luennot ja niihin liittyvät harjoitukset.
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.
Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali jaetaan tilaisuuksissa ja MyCourses-järjestelmässä.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Jos olet suorittanut vastaavia kursseja Aalto-yliopistossa tai muussa yliopistossa, ota yhteyttä ennen kurssin alkua kurssin henkilökuntaan.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=SCI-A0000

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa http://oodi.aalto.fi/a/

Beskrivning