Credits: 3

Schedule: 20.01.2016 - 07.04.2016

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III–IV kevät (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on lisätä osallistujan kykyä omaehtoiseen laaja-alaiseen ja luovaan ajatteluun. Painopisteessä on erityisesti osallistujan oman elämänfilosofisen otteen ja erittelykyvyn vahvistuminen sekä kyky elää muutostilanteissa arvo-ohjautuvasti.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentosarja hahmottaa esiin teemoja filosofian, ihmistutkimuksen ja systeemiajattelun perinteistä ja on otteeltaan maailmankatsomuksellinen ja soveltava. Luennoitavat sarjat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja voidaan suorittaa toistuvasti.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentoihin ja oheismateriaaliin perustuvat esseet.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 21 h + 21 h

Kirjallisuus 7 h

Esseet 31 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

E. Saarinen: Filosofia!, 2004, WSOY.; P.M. Senge: The Fifth Discipline, Currency Doubleday.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin TU-53.1150, MS-C2197

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-A1150

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtuvasisältöinen.

Description