YYT-C2001 Hydrologian ja hydrauliikan perusteet

YYT-C2001 Introduction to hydrology and hydraulics

YYT-C2001 Grundkurs i hydrologi och hydraulik

Tidtabell: 08.09.2015 - 16.10.2015

Undervisningsperiod: I (syksy 2016)  

Omfattning: 5

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning