Yhd-12.3011 Vesirakennustekniikka

Yhd-12.3011 Hydraulic Structures

Yhd-12.3011 Vattenbyggnadsteknik

Tidtabell: 22.09.2015 - 03.12.2015

Undervisningsperiod: I-II (parittomat vuodet), viimeisen kerran syksyllä 2015

Omfattning: 5

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning