Yhd-73.3115 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu L

Yhd-73.3115 Design of Water and Wastewater Networks P

Yhd-73.3115 Planering av VA-ledningsnät L

Tidtabell: 07.01.2016 - 23.05.2016

Undervisningsperiod: 18+28 III-IV, luennoidaan parillisina vuosina, seuraavan kerran keväällä 2016

Omfattning: 5

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning