Credits: 6

Schedule: 09.09.2015 - 09.12.2015

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Varpu Mikola

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää luontotekijöiden merkityksen maisemaekologisessa kokonaisuudessa ja maisemasuunnittelun perustana. Opiskelija tunnistaa luonnonilmiöíden ja -elementtien pääpiirteet sekä teoriassa että käytännössä. 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Maisemasuunnittelun luontoperusta. Suomen geomorfologian, hydrologian, klimatologian, kasviopin ja ekologian oleellinen sisältö maisemasuunnittelun kannalta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, tuntitehtävät, opintoretket, harjoitustyö. Arvosteluperusteet opintojakson MyCourses-sivuilla.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ohjattua opetusta 39 tuntia= 25% (luennot, harjoitukset ja palautetilaisuudet), itsenäistä opiskelua 123 tuntia =75%, yhteensä 162 tuntia.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla jaettava materiaali

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MA-94.1135 Geomorfologia, MA-94.1136 Hydrologia ja klimatologia, MA-94.1137 Kasvioppi, MA-94.1138 Alue-ekologia

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MAR-C1002

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Maisema-arkkitehtuurin perusteet 1A, Maisema-arkkitehtuurin kenttäkurssi 1 / MA-94.1114 Maisema-arkkitehtuurin perusteet, MA-94.1120 Kenttäkurssi 1

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi suositellaan suoritettavan rinnakkain kurssin "MAR-C1001 Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2A, maisema-analyysi" kanssa.

Kurssin minimiosallistujamäärä on 5 opiskelijaa.

Description